Solidariteit Jef Ulburghs

Solidariteit Jef Ulburghs heeft tot doel zich in te zetten  voor kleinschalige basisinitiatieven in functie van vrede, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, verzoening en geweldloosheid. En binnen dit aangegeven kader permanente vorming te realiseren. Vele activiteiten – zoals bv de uitreiking van een solidariteitsprijs – krijgen er een plaats. De vereniging wil dit doen in solidariteit met de emancipatiebeweging van jongeren en volwassenen, vrouwen en mannen zowel hier als in de Derde Wereld. Stichting Jef Ulburghs wil een bijdrage leveren tot een solidair Europa – gelieerd aan dergelijke initiatieven in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Stichting Jef Ulburghs wil een brug slaan tussen verleden  (de sociale strijd  van mijnwerkers van alle landen ) en de toekomst. Zo wordt de ‘kleine geschiedenis, een levend verhaal dat blijvend zal inspireren. Daarom zijn we fier het boek “Tedere dwarsligger” voor te stellen. Aan Bart Demyttenaere vertrouwde Jef Ulburghs – vlak voor zijn overlijden – zijn diepgewortelde angst voor de dood toe. Klik hier voor meer informatie over het boek “Tedere dwarsligger”