Solidariteitsprijs

Deze prijs wordt toegekend aan een basisinitiatief dat zich verdienstelijk toonde op één of meerdere maatschappelijke domeinen waarvoor Jef Ulburghs zich in zijn leven heeft ingezet.

In 2007 werd deze prijs uitgereikt aan “het Vrouwen Advies Centrum” (VAC) in Genk.

  • Deze groep streeft naar zelfredzaamheid van vrouwen door ze weerbaar te maken via de praatgroep en allerlei ontmoetingen, vrijwilligerswerk en verkoop van tweedehandsartikelen. Hierdoor kunnen vrouwen zelfstandig en autonoom worden.
  • Het VAC houdt aan zijn autonomie en wil niet volledig afhankelijk worden van de overheid of subsidiërende instanties.
    Hierdoor zou je kunnen stellen dat ze een voorbeeld zijn van toepassing van het Europese subsidiariteitsbeginsel, dat de lokale autonomie en de zelfredzaamheid wil bevorderen en behoeden voor een te grote afhankelijkheid en ondergeschiktheid aan hogere overheden.
  • Participatie en emancipatie vooral van kansengroepen is een wezenlijke voorwaarde voor een levende democratie en sociale samenhang en daarin spelen vrouwen een fundamentele rol. In die zin heeft VAC een voorbeeldfunctie, temeer omdat het vrouwen in alle verscheidenheid, samenbrengt en zo bruggen slaat tussen culturen.
  • Wezenlijk en onvervangbaar is het vrijwilligerswerk binnen VAC, en dat gedurende al die jaren; wat getuigt van een taai en trouw engagement; Binnen deze groep vrijwilligers wil ik me bijzonder richten tot Emy Lindelauf, die altijd een belangrijke schakel en motor geweest is in deze groep.
    Sinds de beginjaren van Wereldscholen en het basiswerk heb ik haar inzet opgemerkt, en haar gedrevenheid en volharding wekken bewondering.

Ook binnen het basiswerk is de emancipatie van vrouwen een wezenlijke factor geweest, waar nog een lange weg is af te leggen, zeker gezien de onderdrukking van vrouwen op vele plaatsen in de wereld. Dit is geen eenvoudig proces, verdrukking laat sporen na en dat samenwerken in een groep niet altijd eenvoudig.
We bewonderen de moed en de energie om toch altijd opnieuw een weg te vinden om de dagdagelijkse strijd verder te zetten en de samenhang in de groep te bevorderen.