Toekomst

Om de gang van zaken draaidende te houden, dienden de sociaal-cultureel werkers ook nog een volgend project in. Dit project wordt hieronder beschreven:

Kunstproject ‘Kunstige Maatschappij’ is een samenwerking met de Academie Beeldende Kusnten Heusden-Zolder. Hiermee trachten ze de Academie met ‘Het huis’ te betrekken. Het doel hierin is Jef Ulburghs en zijn visie over de samenleving bekend te maken bij jongeren. Dit door gebruik te maken van beeldende kunsten als creatieve invalshoek op ‘Het huis’. Jef Ulburghs is een zeer gerenommeerd man in België maar zeker in Limburg. Hij mag zeker nooit vergeten worden! De beeldende kunstenaars trachten Jef Ulburghs en zijn visie om te zetten in een eigen creatief werk.

Dus laat het duidelijk wezen. Wil je mee helpen uit maken van een toekomst waaraan iedereen kan deelnemen?, Heb je plaats nodig voor een sociaal initiatief?, Of heb je duizend en één ideeën voor een project met een sociale invalshoek maar weet je niet waar het kan doorgaan? Neem dan gerust contact op met de vzw solidariteit Jef Ulburghs!