Projecten

Er zijn al enkele sociaal geëngageerde projecten doorgegaan en deze worden hieronder vermeld. Het schept een beeld over welke invullingen het huis al gehad heeft.

  • Openingsfeest ‘Het huis van Jef en Jeanne Ulburghs’

Aan de kern van dit idee was de inspiratiegroep mede verantwoordelijk. De inspiratiegroep wou namelijk graag een feest organiseren ter nagedachtenis van Jef en Jeanne. Dit als startpunt voor het verdere verloop van ‘Het huis’. Niet enkel de inspiratiegroep en de studenten sociaal-cultureel werk waren aanwezig, maar ook de buren, oud-studenten, vrienden, bewoners van het huis,… begeleid door muziek van Fran Bilterest en Gijs Heyligen.

  • Ontmoetingsdag “Small talks, big steps”

De studenten sociaal-cultureel werk organiseerden een ontmoetingsdag met jongeren, werkloos. De dag was uiteengezet op basis van het biografisch leren. Dit met het oog dat de werkloze jongeren hun verhaal konden doen over hun werkloosheid. Hun bevindingen, opmerkingen, ervaringen konden de werkloze jongeren met elkaar delen om te zien dat ze niet alleen stonden. Er zijn meerdere mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Alweer lag de focus van onderuit, door het aangaan van een gesprek met elkaar. Door het gesprek konden ze zich met elkaar verbinden. Het was vooral niet te bedoeling om de werkloze in kwestie de les te spellen. Hen wijzen op hoe ze hun situatie zouden kunnen aanpakken zou totaal verkeerd geweest zijn. Indien nodig, zouden de studenten wel als tussen persoon willen fungeren hebben, maar dit was niet nodig. Er werden gesprekken gevoerd maar er waren ook momenten voorzien om te ontspannen, zoals ‘kubben’. Na de ontmoetingsdag waren de jongeren enthousiast en vonden het een zeer goed initiatief.