Wat is VZW SOLIDARITEIT JEF ULBURGHS

In 2004 hebben verschillende mensen uit de entourage van Jef Ulburghs de schouders gezet onder de oprichting van een vzw, genoemd naar haar stichtend lid. De vzw heeft tot maatschappelijk doel’zich in te zetten voor kleinschalige basisinitiatieven in functie van vrede, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, verzoening en geweldloosheid. Haar activiteiten – zoals bv de uitreiking van deze solidariteitsprijs– krijgen er een plaats.

De vereniging wil dit doen in solidariteit met de emancipatiebeweging van jongeren en volwassenen, vrouwen en mannen, migranten, mijnwerkers,… zowel hier als in de Derde Wereld. Zo wordt de ‘kleine geschiedenis, een levend verhaal dat blijvend zal inspireren.’

Op dit ogenblik voert de vzw met haar vrijwilligers 3 verschillende activiteiten uit:

1.     het beheer van het ‘Europahuis’: het huis in Waterschei (Boslaan 27) dat Jef Ulburghs aan de stichting heeft geschonken, met het doel dit patrimonium voor een sociaal doel in te zetten. Zo kan sinds 1998 de vzw CMGJ genieten van deze faciliteiten om haar werking succesvol uit te bouwen.

2.     het uitreiken van de tweejaarlijkse ‘Solidariteitsprijs Stichting Jef Ulburghs’ aan een verdienstelijk basisinitiatief binnen de maatschappelijke domeinen waarvoor Jef Ulburghs zich heel zijn leven heeft ingezet en gestreden.

3.     het faciliteren van een aantal maatschappelijk relevante activiteiten van haar stichtend lid Jef Ulburghs, zoals de bekendmaking van zijn doctoraatswerk, het promoten van zijn boek ‘De Kluis van Bolderberg en haar geheimen’, en andere plannen die deze émincence grise’ nog in petto heeft.